Στις ασκήσεις συμμετείχαν επίσης πάνω από 100 είδη στρατιωτικού εξοπλισμού.