Έχουν πλημμυρίσει περίπου 700 σπίτια με πληθυσμό περίπου 7700 ατόμων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η πλημμύρα θα φτάσει στο ανώτατο σημείο μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου, όταν το επίπεδο των υδάτων θα φτάσει τα 9,3 – 9,8 μέτρα.