Το ρεκόρ χαμηλών δεικτών πάγων στους πόλους το 2012 καταγράφηκε έξι χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι λόγω του πλανητικής αύξησης της θερμότητας, το καλοκαίρι του 2013 η Αρκτική θα είναι, εν γένει, απαλλαγμένη από τους πάγους.

Αντί γι’ αυτό, πριν ακόμη την ετήσια φθινοπωρινή εμφάνιση των πάγων, η οποία, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να αρχίσει μετά από μερικές ημέρες, η αδιάκοπη κάλυψη των πάγων σε έκταση ίση με τη μισή Ευρώπη, εκτίνεται από τις ακτές του Καναδά μέχρι τη βόρεια ακτογραμμή της Ρωσίας.