Επίσης τόνισε ότι το Διαδίκτυο είναι μέρος της δημόσιας ζωής και εδώ πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί, παρόλο που εδώ πρέπει να ενεργούμε πολύ προσεκτικά, για να μην περιορίζουμε ό,τι δεν πρέπει. Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι όλα τα κράτη υιοθετούν κανονισμούς, που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα του Διαδικτύου.