Αυτό θα συμβάλει στην προώθηση της ρωσικής θέσης στα ζητήματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο διεθνή στίβο και παράλληλα στη βελτίωση της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών οργανώσεων μέσα στη χώρα. Πολλοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν τον περισσότερο φιλειρηνικό χαρακτήρα της ρωσικής στρατηγικής σε σύγκριση με εκείνη, που υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ.

Η πλήρης ονομασία του εγγράφου, που υπόγραψε ο Πούτιν, είναι ακόλουθη: «Οι βάσεις της κρατικής πολιτικής της Ρωσίας στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας πληροφοριών στην περίοδο μέχρι το 2020». Το διακριτικό γνώρισμα αυτού του εγγράφου είναι η οικουμενικότητά του – σ΄αυτό για πρώτη φορά συνδυάζονται όλες οι βασικές πρωτοβουλίες της Μόσχας στον τομέα της διασφάλισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Στο έγγραφο αναφέρονται 4 βασικές για τη Ρωσία κυβερνοαπειλές. Η πρώτη είναι η χρησιμοποίηση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών ως όπλου πληροφοριών για στρατιωτικο-πολιτικούς σκοπούς. Η δεύτερη είναι η τρομοκρατική χρήση τέτοιων τεχνολογιών. Η τρίτη απειλή είναι τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πληροφορίες, καθώς και της δημιουργίας και διάδοσης κακόβουλων προγραμμάτων. Η τέταρτη απειλή που υπογραμμίζεται στο έγγραφο, είναι η χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας για «επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών», «παραβίαση της δημόσιας τάξης» και «διαφήμιση ιδεών, που παροτρύνουν σε χρήση βίας». Η Μόσχα σκοπεύει να αντισταθεί σ΄αυτές τις προκλήσεις μαζί με τους συμμάχους της, κυρίως τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγγάης (ΟΣΣ), του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) και της ομάδας BRICS. Ας σημειωθεί ότι στις δυνατότητες στρατιωτικής απάντησης στις κυβερνοεπιθέσεις στην εγκριμένη από τον Πούτιν αντίληψη δεν δόθηκε μεγάλη προσοχή. Αυτό οφείλεται στο ότι τέτοια θέματα καλύπτονται σε άλλα έγγραφα, είναι πεπεισμένος ο εμπειρογνώμονας Ολέγκ Ντεμίντοφ:

Για τη δημιουργία τέτοιων εγγράφων είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Άμυνας, στο οποίο σήμερα προωθείται εντατικά η δημιουργία ενός ανάλογου της αμερικανικής διοίκησης στον κυβερνοχώρο. Και είναι πολύ πιθανόν ότι στα έγγραφα μας του Υπουργείου Άμυνας θα καθοριστούν αρκετά αυστηρά σενάρια απάντησης στις μαζικές υπερσυνοριακές κυβερνοεπιθέσεις.

Ας προσθέσουμε ότι, κατα την άποψη πολλών εμπειρογνωμόνων, η Ρωσία θέση σε ό,τι αφορά τη διεθνή κυβερνοασφάλεια διαφέρει αισθητά από την αμερικανική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην εξασφάλιση της υπεροχής τους και την παγκόσμια κυριαρχία στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα στα σχετικά αμερικανικά έγγραφα αναφέρεται σαφώς ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε μια κυβερνοεπίθεση, χρησιμοποιώντας συμβατικές ένοπλες δυνάμεις. Ενώ η Ρωσία δεν επιδιώκει την κυριαρχία στον κυβερνοχώρο. Αντί αυτού η Μόσχα επιμένει στην υιοθέτηση κοινών κανόνων συμπεριφοράς σ΄αυτό τον τομέα, χάρη στους οποίους θα αποτρέπονταν τα κυβερνοεγκλήματα και οι κυβερνοπόλεμοι.

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.