Το φύτεμα των νεαρών δέντρων είναι το πρώτο βήμα για την αναπαραγωγή των δασών. Εξίσου σημαντική είναι η προφύλαξη των αναπτυσσόμενων δέντρων από τις ασθένειες, τους παράνομους υλοτόμους, τις πυρκαγιές, τα οικόσιτα ζώα. Μόνο τότε από μικρά φυτά θα γίνουν πραγματικοί γίγαντες των δασών, φτάνοντας σε ύψος 30 μέτρων.