Όπως δήλωσε ο Κάσσιντυ, το νερό μπορούσε να διεισδύσει στο σκάφανδρο του Παρμιτάνο από το σακκούλι ποσίμου νερού. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, μπορεί να γίνεται λόγος για 0,5 λίτρα.