- Το Αικατερινμπούργκ έχει ήδη γράψει τον εαυτό του στην ιστορία των διεθνών εκθέσεων: ο χάρτης της Γαλλίας, που κατασκευάστηκε στο Αικατερινμπούργκ από πολίτιμους λίθους και μέταλλα των Ουραλίων, πήρε το πρώτο βραβείο στη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι το 1900.

Η διεξαγωγή το 2020 στο Αικατερινμπούργκ της Διεθνούς Έκθεσης Expo αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα να ανακαλύψει μία πόλη, η οποία ιδρύθηκε με διάταγμα του Πέτρου του Μέγα το 1723. Σήμερα το Αικατερινμπούργκ αποτελεί την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη πόλη της Ρωσίας, διαθέτει αναπτυγμένη και διαφοροποιημένη οικονομία και κατέχει ηγετική θέση στην προσέλκυση επενδύσεων μεταξύ των υπολοίπων ρωσικών πόλεων. Παραμένοντας ένα μεγάλο βιομηχανικό κέντρο, η πόλη σταδιακά γίνεται κέντρο του «ανθρώπινου πνευματικού κεφαλαίου», χάρη στους πόρους της στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Η Διεθνής Έκθεση Expo 2020 θα βοηθήσει το Αικατερινμπούργκ να γίνει μία παγκόσμια πλατφόρμα για πνευματικές συζητήσεις, ενώ θα αποκτήσει μία επιπλέον ώθηση ανάπτυξης. Αυτό είναι απόλυτα συνεπές με τους στόχους του κινήματος των εκθέσεων Expo.

Το θέμα που πρότεινε η Ρωσία για την έκθεση Expo 2020, «Πλανητική νόηση», είναι μία προσπάθεια πολύπλευρης διερεύνησης ενός από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του σύγχρονου κόσμου, της Παγκοσμιοποίησης: οι συνέπειές της, οι απειλές και οι προκλήσεις.

Η πολυεθνική, πολυθρησκευτική, με πλούσιες πολιτιστικές παραδόσεις και δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη Ρωσία αποτελεί μία εξαιρετική πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας ατζέντας.

Η παγκοσμιοποίηση είναι μία ιστορική, οικονομική και κοινωνικοπολιτιστική διαδικασία, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής και των τεχνολογιών πληροφορίας, οι οποίες δημιουργούν τη νέα κοινότητα επικοινωνιών. Η πλανητική νόηση σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παγκόσμιο χώρο πληροφοριών. Ταχέως αναπτυσσόμενη, επηρρεάζει πολύ σημαντικά τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης. Χάρη στο Διαδίκτυο ο κόσμος ενώθηκε σε ένα ενιαίο παγκόσμιο πεδίο πληροφοριών.

Οι ερμηνείες της έννοιας «παγκοσμιοποίηση» αυτή τη στιγμή είναι τόσες, όσες και οι προσεγγίσεις στη μελέτη της. Για αυτό στην υποψηφιότητά μας χωρίσαμε αυτό το μεγάλης κλίμακας θέμα σε 5 επιμέρους θέματα: Παγκοσμιοποίηση και καινοτομίες, Παγκοσμιοποίηση και πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση και οικονομικές διαδικασίες, Παγκοσμιοποίηση και κοινωνία, Παγκοσμιοποίηση και ποιότητα ζωής.

Ελπίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση θα φέρει πρακτικά οφέλη και θα διασαφηνίσει ορισμένα κενά στο προς το παρόν ελλιπώς μελετημένο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ελπίζω, επίσης, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και το 2020 στη Διεθνή Έκθεση στο Αικατερινμπούργκ.