Πώς αποτιμάτε την αποτελεσματικότητα των εργασιών της Γερουσίας κατά την παρούσα σύνοδο;

Η ανοιξιάτικη σύνοδος ήταν πολύ έντονη. Υιοθετήθηκε ένας τεράστιος αριθμός νόμων, οι οποίοι εν πολλοίς καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τώρα ξεκινάμε να παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας σύντομες επεξηγήσεις για κάνε νόμο που ψηφίζουμε, εξηγούμε γιατί οι νόμοι αυτοί αλλάζουν τη ζωή κάθε οικογένειας, ανθρώπου, επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης στην μετασοβιετική εποχή ήταν μια από τις βασικές κατευθύνσεις των εργασιών του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Πώς αποτιμάτε τις προοπτικές εμφάνισης ευρασιατικού κοινοβουλίου;

Το σημαντικό είναι ότι σήμερα στο μετασοβιετικό περιβάλλον συμβαίνουν έντονες διεργασίες ολοκλήρωσης. Αυτή την περίοδο έχουμε το σχηματισμό της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Βασικός μας στόχος σήμερα – να την έχουμε δημιουργήσει μέχρι τις αρχές του 2015. Και αυτό είναι ουσιαστικό, γι’ αυτό και στρέφουμε όλες μας τις προσπάθειες προς αυτό, δουλεύοντας παράλληλα με όλους τους εταίρους μας. Η λογική της ολοκλήρωσης απαιτεί και τη δημιουργία ενός κοινοβουλίου με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η μορφή του όμως και το χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας του είναι το επόμενο στάδιο. Το ότι θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο συμφωνίας απόψεων μεταξύ των κρατών – μελών για τα πολυάριθμα ζητήματα ολοκλήρωσης, δεν έχω καμία αμφιβολία. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ούτε για τη μορφή ούτε για το χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας του.

Η Άνω Δούμα του Κοινοβουλίου αποδίδει μεγάλη σημασία στα ζητήματα προστασίας των παιδιών και της μητρότητας, συγκεκριμένα, των παιδιών που έμειναν χωρίς την προστασία των γονέων τους. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των ορφανών παιδιών στη χώρα μας;

Πολλά καταφέραμε να κάνουμε για την βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ορφανών παιδιών και των παιδιών που απέμειναν χωρίς την προστασία των γονιών τους. Το ζήτημα αυτό τέθηκε μετ’ επιτάσεως υπό τον έλεγχο του προέδρου και του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή εκσυγχρονίζονται τα ορφανοτροφεία, δημιουργούνται συνθήκες σε αυτά που προσομοιάζουν με τις οικογενειακές. Σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε εντατικά για την αποκατάσταση των οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Θα σημειώσω επίσης, ότι ο αριθμός των παιδιών στα ορφανοτροφεία σταδιακά μειώνεται – μέσω των υιοθεσιών, της κηδεμονίας, των ανάδοχων οικογενειών. Την ίδια στιγμή έχει θεσμοθετηθεί η απαγόρευση υιοθεσίας ορφανών παιδιών από τη Ρωσία από πολίτες χωρών, όπου επιτρέπεται ο γάμος ομοφυλοφίλων. Είναι και αυτή μια μορφή προστασίας των παιδιών μας. Έχει ενισχυθεί ο κοινωνικός έλεγχος για την προστασία των δικαιωμάτων των ορφανών παιδιών. Ήδη πολλές κοινωνικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών έχουν ενεργά αναμειχθεί σε αυτή τη δραστηριότητα.