Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση του Αμπράμοβιτς οφείλεται στην «πρόθεσή του να συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας» λόγω της έναρξης της ισχύος του νόμου, που απαγορεύει σε πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα, να έχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι ο Αμπραμόβιτς θα συνεχίσει να συμμετέχει στη ζωή της Αυτόνομης Περιφέρειας της Τσουκότκα .