0Σύμφωνα με τον Μαντούρο, η δημιουργία της «τράπεζας φυσικού αερίου», στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες των χωρών-εξαγωγέων φυσικού αερίου, θα επιτρέψει τη συγκέντρωση των επενδύσεων στα μεγαλύτερα σχέδια φυσικού αερίου.