0«Επιπλέον, οι ειδικοί μας, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με Ρώσους, βοήθησαν τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών να ανακυκλώσουν από ευαίσθητες περιοχές συνολικά 1340 κιλών υψηλού βαθμού εμπλουτισμού ουρανίου και 35 κιλών οπλικού πλουτωνίου», - πρόσθεσε ο υπουργός. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 10 χώρες απελευθερώθηκαν πλήρως από αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.