Η ανεργία, σε σύγκριση με τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 0,1% φθάνοντας το 12,1%. Μάλιστα στο πλαίσιο όλης της ΕΕ το επίπεδο ανεργίας παρέμεινε το ίδιο - 10,9%.

Το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας σημειώθηκε στην Αυστρία (4,7%) και τη Γερμανία (5,3%). Και το υψηλότερο – στην Ισπανία και την Ελλάδα, όπου αυτός ο δείκτης έφθασε σχεδόν το 27%. Ιδιαίτερα βαριά είναι η κατάσταση σ΄αυτές τις δυο χώρες σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων, το επίπεδο ανεργίας των οποίων ξεπερνά το 50%.