Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η πλατιά κατανάλωση φυσικού αερίου θα συμβάλει επίσης στη σημαντική βελτίωση της οικολογικής κατάστασης. Ο Πούτιν δήλωσε ότι για την ενεργειακή και οικολογική ασφάλεια πρέπει να πληρώνουμε και σ΄αυτό το θέμα δεν υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική χροιά.