Οι τελωνειακοί υπάλληλοι σταμάτησαν να χρεώνουν τέλη για τα αγαθά που μεταφέρονται μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Κροατία δεν προτίθεται να υιοθετήσει το ευρώ και δεν θα συμμετάσχει στη ζώνη Σένγκεν.

Η σύνθεση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης δεν είχε αλλάξει από το 2007, όταν στο σχηματισμό προσχώρησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία.