Σήμερα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας υπερβαίνει δύο φορές το μέγιστο επιτρεπόμενο για τα μέλη της ΕΕ, και όταν ακόμα το δημοσιονομικό σύστημα επιστρέψει στο κανονικό, το εγχώριο νόμισμα – κουν – θα υπάρχει για περίπου δύο χρόνια, μέχρι η ισοτιμία του να συνδεθεί με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

0Από την άλλη πλευρά, οι τοπικές τράπεζες παρέχουν περίπου το ένα τρίτο των δανείων σε ευρώ, ενώ οι αρχές συνδέουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελπίδα της ανάπτυξης του τουρισμού και του εξωτερικού εμπορίου.