Στο άρθρο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biology of Reproduction, αναφέρεται ότι το θηλυκό-κλώνος αναπτύσσεται κανονικά και μπορεί να δώσει απογόνους.

0Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας οι επιστήμονες γράφουν, ότι «για πρώτη φορά έδειξαν, ότι τα ποντίκια μπορούν να κλωνοποιηθούν χρησιμοποιώντας τους πυρήνες των κυττάρων του περιφερικού αίματος».