Όμως τα κύτταρα μπορούν να ξυπνήσουν όταν το δέρμα υποστεί κάποια ζημιά είτε όταν μειωθεί ο αριθμός των άλλων «ενήλικων» κυττάρων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα άλλα μέρη του ανθρώπινου σώματος, για παράδειγμα οι πνεύμονες, το περίβλημα του στομάχου και το κερατοειδές σώμα επίσης αναγεννιούνται όπως και το δέρμα με τη βοήθεια των βλαστικών κυττάρων.

Ωστόσο, είναι ακόμα πολύ νωρίς να ελπίζουμε για την αιώνια νεότητα. Οι επιστήμονες πρέπει να μελετήσουν τις διαδικασίες «νάρκωσης» και «αφύπνισης» των βλαστικών κυττάρων, για να μάθουν να τα διαχειρίζονται.