0Στο δελτίο Τύπου υποστηρίζεται, ότι αιτία αποτελεί «η μαζική παρουσία κινεζικών στρατιωτικών και ημιστρατιωτικών πλοίων» σε αυτήν την περιοχή. Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτό «απειλεί τις προσπάθειες για διατήρηση της ειρήνης στο θαλάσσιο χώρο και της σταθερότητας στην περιοχή».