Σύμφωνα με τον Μέντσεν, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Δανία έχουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεσμεύουν τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών αυτών να μεταφέρουν πληροφορίες για τους πολίτες τους κατόπιν αιτήματος της NSA. Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για τη συνεργασία με την NSA των μυστικών υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας. Οι 7 αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.