Οι περισσότεροι χρήστες του Διαδικτύου επικρίνουν τις ενέργειες της αστυνομίας και θεωρούν ότι τα όργανα της τάξης «δεν δικαιολογούνται». «Ο αστυνομικός θα μπορούσε απλά να απομακρυνθεί και όχι να πυροβολήσει» - γράφουν.

Πολλοί επίσης είναι βέβαιοι ότι «έπρεπε να γίνει προσπάθεια επικοινωνίας με το θύμα» και «μόνο ως ακραία λύση να χρησιμοποιηθεί πυροβόλο όπλο, και αυτό μάλιστα να στοχεύσει στο χέρι ή στο πόδι».