Σύμφωνα με τον ίδιο, η προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, και το αγοράκι, του οποίου το όνομα είναι Νικολάι, θα αποκτήσει σύντομα μια νέα οικογένεια στο πρόσωπο του Γουίλ και της συζύγου του Τζάντα.

Πριν από τη υιοθεσία του μωρού, ο Γουίλ έκανε αναζήτηση στη Ρουμανία, περιόδευσε τα ορφανοτροφεία της Ουκρανίας και της Σερβίας και, στη συνέχεια, μετά από συμβουλή ενός φίλου, άρχισε να αναζητά ένα μωρό σε βρεφοκομείο της Μολδαβίας.