Στις 28 Ιουνίου, μετά από μια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, ο Μπασέσκου αποκάλεσε αυτή την προσέγγιση «παιδική», δεδομένου ότι «στόχος της χώρας είναι να διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού της».

Ο Μπασέσκου δήλωσε ότι η εναλλακτική λύση συνδέεται με την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτίμησης και η μετάβαση στην παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου, όπως επίσης και του φυσικού αερίου και πετρελαίου από διαπιστωμένα κοιτάσμάτα στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η Ρουμανία προσανατολιστεί κατ΄αυτόν τον τρόπο, τότε, σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια θα είναι σε θέση να εξάγει αέριο από εναλλακτικές πηγές.