Αναμένεται ότι, μετά την τοποθέτησή τους στη μάχιμη υπηρεσία, τα ραντάρ αυτά θα «καλύψουν» τον ουρανό της Μόσχας και από τις τέσσερις κατευθύνσεις.

Αυτά τα μέσα κατόπτευσης επιτρέπουν τον εντοπισμό εναέριων στόχων, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων cruise, από μεγάλη απόσταση. Η χρήση τους θα επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισμό και απόκρουση εχθρικού πλήγματος από αέρος, όταν καταστεί απαραίτητο.

Στα επόμενα πέντε χρόνια θα εφοδιαστούν με τα νέα ραντάρ όλες οι μονάδες ανταεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.