Ο ίδιος σημείωσε, ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η Τουρκία μπορεί να ξεπεράσει τη Γερμανία στους όγκους εισαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου.

0Στο εγγύς μέλλον το επίπεδο κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Τουρκία μπορεί να αυξηθεί κατά 20%. Τον προηγούμενο χρόνο η Τουρκία αγόρασε από τη Ρωσία 27 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Το τρέχον έτος αυτό το επίπεδο μπορεί να αποτελέσει 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.