Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η ομάδα αποτελείται από δυο πυραυλικά κότερα του σχεδίου Cena.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ομάδας, για το προσωπικό της η διαδρομή μέχρι το Αστραχάν αποτέλεσε «καλή εμπειρία».