«Η Γκαζπρόμ έχει αρκετή πείρα έγχυσης φυσικού αερίου στις υπόγειες αποθήκες της Ουκρανίας, πείρα καθαρά αρνητική. Έχουμε υιοθετήσει πολύ δύσκολη και αυστηρή απόφαση: ποτέ και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να μη αποθηκεύουμε φυσικό αέριο σε υπόγειες ουκρανικές εγκαταστάσεις», - είπε ο Μίλερ σε συνέντευξη τύπου.