Η απόφαση, όπως σημειώνεται, υιοθετήθηκε λόγω της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου.

Οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ χαιρέτισαν επίσης την ένταξη στην Ένωση την 1η Ιουλίου του 28 κράτους – της Κροατίας.