Τα προϊόντα αυτά έχουν εξαχθεί επίσης στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Ουκρανία.