«Πιστεύουμε ότι το Ιράν έχει σημαντική επιρροή στην κατάσταση στη Συρία», - πρόσθεσε.

«Συμμεριζόμαστε επίσης τις ανησυχίες της Ρωσίας για την πιθανότητα παραβίασης της ισορροπίας ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής», - τόνισε.