Όμως ο Σύρος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να πραγματοποιήσει την επίθεση.