«Η δραστήρια αξιοποίηση του υπεδάφους της Αρκτικής μοιραία θα οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των κρατών, οι οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Δεν αποκλείεται, η αντιπαράθεση αυτή να βγει έξω από τα όρια της διπλωματίας. Είναι πολύ πιθανόν οι ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου να γίνουν στόχο μυστικών δολιοφθορών από την πλευρά των ανταγωνιστριών χωρών», - είπε ο Ρογκόζιν κατά τη διάρκεια των εργασιών επιστημονικής διάσκεψης με τίτλο: «Να είμαστε δυνατή: η εγγύηση για την εθνιή ασφάλεια της Ρωσίας».