Αν εγκριθεί αυτός ο νόμος, τότε η Μεγάλη Βρετανία θα είναι η πρώτη χώρα, η οποία νομιμοποιεί αυτή τη διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η τροποποίηση των γονιδίων του εμβρύου και η αντικατάσταση εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριές ασθένειες.