Σε αντίθεση με το Αστεροσκοπείο της NASA Solar Dynamics Observatory, το οποίο ασχολείται με τις παρατηρήσεις όλου του άστρου, η λειτουργεία του νέου τηλεσκοπίου θα είναι συνδεδεμένη με την λεπτομερή μελέτη των συγκεκριμένων περιοχών του Ήλιου, μαζί και του χώρου ανάμεσα στην επιφάνεια και το στέμμα του αστεριού.

Το τηλεσκόπιο θα βοηθήσει τους επιστήμονες να παρακολουθήσουν πώς συντελούνται στην επιφάνεια του Ήλιου οι εκπομπές του πυρακτωμένου πλάσματος και να κατανοήσουν τις αιτίες της ανώμαλης θέρμανσης του ηλιακού στέμματος.