Δυνητικά, οι προνύμφες μπορούν να γίνουν φορείς επικίνδυνων ασθενειών όπως η ελονοσία. Τώρα όμως έγινε η απολύμανση των υδάτινων πηγών με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η απειλή ανεπιθύμητης ανάπτυξης της κατάστασης.

Εξάλλου, προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο κατά της ελονοσίας, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες παρασκευής του.