0Οι τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου διαθέτουν λεπτομερειακές πληροφορίες για 864 Ιάπωνες, που μπορεί να είχαν απαχθεί από την βορειοκορεατική πλευρά. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία δημοσίευσε για πρώτη φορά τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό τους.