0Επιπλέον, αναφέρθηκε, ότι το Υπουργείο Άμυνας δεν αποκλείει την προσαρμογή των κρατικών παραγγελιών. Μια σειρά μέτρων του προγράμματος επανεξοπλισμού ύψους $3 δισεκατομμυρίων μπορεί να μεταφερθεί για το 2016.