Σύμφωνα με τους γεωλόγους, προς το παρόν δεν είναι κατανοητό αν θα είναι δυνατή η εξόρυξη όλων αυτών των αποθεμάτων και κατά πόσο θα είναι οικονομικά βιώσιμη η εξόρυξή τους.

Προς το παρόν η μόνη χώρα, στην οποία συμφέρει οικονομικά η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.