«Είμαι στην ευχάριστη θέση, - είπε, να σας πληροφορήσω ότι σήμερα πετύχαμε πολιτική συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Έτσι, έχει εξαλειφθεί η απειλή παράλυσης με την έλευση του 2014 της όλης δραστηριότητας της ΕΕ λόγω της μη έγκρισης ενός επταετούς σχεδίου του προϋπολογισμού.