Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική κοινοπραξία συμφώνησε με την επιχείρηση που βρίσκεται στα Ουράλια Όρη, για την προμήθεια ελασμάτων για το αεροσκάφος Α- 350-1000. Αυτές είναι αναγκαίες για τμήματα των πτερυγίων και τα βασικά στηρίγματα του σκελετού. Προηγουμένως, οι δύο επιχειρήσεις είχαν υπογράψει παρόμοιο συμβόλαιο, μόνο για τα επιβατικά αεροσκάφη Α-350-900. Η «BSMPO-Avism» είναι βασικός προμηθευτής τιτανίου για τα Airbus. Η ρωσική εταιρεία ικανοποιεί περισσότερο από το 60% των αναγκών των αεροναυπηγών σε αυτό το μέταλλο. Σύμφωνα με το συμβόλαιο οι Ρώσοι θα πραγματοποιήσουν εργασίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.