Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, η επιτροπή μέχρι το τρίτο τρίμηνο αυτού του έτους θα επεξεργαστεί το σχέδιο της δομής του συστήματος διοίκησης της βιομηχανίας.