Το ηφαίστειο έριξε μια στήλη στάχτης ύψους 10 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Δύο κοντινοί οικισμοί σκεπάστηκαν από στρώμα στάχτης, πάχους περίπου 1χιλιοστού.

Προς το παρόν άλλαξαν τον κόκκινο κωδικό για την αεροπορία σε πορτοκαλί.