Μέλη της Επιτροπής θα είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Οι ηγέτες τους μπορούν να καταπιαστούν με την ίδρυση της νέας δομής από σήμερα.

«Για να επιτευχθούν οι πραγματικοί στόχοι της επανάστασης, χρειαζόμαστε ριζικές μεταρρυθμίσεις», - δήλωσε ο Μουρσί. - «Η Αίγυπτος βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Η πόλωση στην κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί να απειλήσει τη δημοκρατία μας, προκαλώντας χάος και παραλύοντας την κοινωνία».