«Το Βελιγράδι και η Μόσχα έχουν δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών και των λαών μας, - είπε ο Μρκιτς. – Τελευταία οι Πρόεδροι της Σερβίας και της Ρωσίας υπέγραψαν Διακήρυξη για στρατηγική εταιρική σχέση. Η Σερβία έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εμπορικών ανταλλαγών με τη Ρωσική Ομοσπονδία και η οικονομία μας είναι στενά συνδεδεμένη με τη ρωσική αγορά».