Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του «όπλου» αντιύλης είναι το συμπαγές του μέγεθος – η συσκευή χωράει εύκολα σε ένα απλό τραπέζι.

0Το ρεύμα που εκτοξεύεται από το «όπλο» μοιάζει με πίδακα πλάσματος, που εκτοξεύουν οι αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτός ο φορητός επιταχυντής θα επιτρέψει τη μελέτη των ιδιοτήτων αυτών των πιδάκων σε εργαστηριακές συνθήκες.