Στις ασκήσεις θα συμμετάσχουν συνολικά περίπου 800 στρατιωτικοί και πάνω από 100 μονάδες τεχνικών μέσων μάχης. Τα γυμνάσια θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου και θα πραγματοποιηθούν σε τρία στάδια.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ασκήσεων θα είναι η προσομοίωση πραγματικών συνθηκών μάχης με τη χρησιμοποίηση από τον εχθρό μέσων αεροδιαστημικής επίθεσης.