«Η Ιταλία έχει καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας στην Ευρώπη. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου άγγιξε τα 46,5 δις δολάρια. Οι οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία συνιστούν σημαντικό παράγοντα για την ιταλική οικονομία Σε μια δύσκολη για όλους περίοδο, βοηθούν την Ιταλία να εξέλθει από την κρίση. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του εξωτερικού εμπορίου αποτελείται από εξαγωγή υδρογονανθράκων στην Ιταλία, αλλά μας ενδιαφέρει η εξισορρόπηση του διμερούς εμπορίου» - ανέφερε ο διπλωμάτης.