Μαζί του συμφώνησε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας. «Συμφωνώ, νομίζω ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Τώρα έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί και μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο κράτους», είπε ο Σάουλι Νιινίστε.