Επισήμως, σχετική ανακοίνωση θα παρουσιαστεί μετά από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 27-28 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν το αργότερο τον Ιανουάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχώρησε στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για την ένταξη στην κοινότητα στις 1 Μαρτίου του 2012. Οι Αρχές της Σερβίας είχαν επανειλημμένα δηλώσει ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση της ένταξης θα οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων και την οικονομική σταθεροποίηση.