«Πρόσφατα θυμόμασταν την προηγούμενη συνάντησή μας και συνειδητοποιήσαμε, ότι ήδη υπάρχουν ορισμένα αποτελέσματα και πρόοδος στην εφαρμογή των τότε συμφωνιών», - δήλωσε ο Νιινίστο, ανοίγοντας τη συζήτηση με τον Πούτιν, η οποία πραγματοποιήθηκε στη θερινή κατοικία Κουλτουράντα.

0«Οι σχέσεις μας στη διακρατική γραμμή αναπτύσσονται, και απόδειξη αυτού είναι το αυξανόμενο εμπόριο», - συμφώνησε ο πρόεδρος της Ρωσίας. «Εντυπωσιάζουν και τα μεγάλα έργα, και το καλό είναι ότι αυτά συνεχώς διαφοροποιούνται», - δήλωσε ο Πούτιν.